दंतेवाड़ा म मुख्यमंत्री ह मां दंतेश्वरी के पूजा अर्चना करके प्रदेश के सुख-समृद्धि बर मागिन असीस

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा म मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना करिन अऊ प्रदेश के सुख-समृद्धि अऊ खुशहाली बर आर्शिवाद मांगिन। ये बेरा म उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय सिंह टेकाम, सांसद श्री दीपक बैज, विधायक श्री मोहन मरकाम संग बहुत अकन जनप्रतिनिधि अऊ बड़ सख्या म महिला मन उपस्थित रहिन।

लउछरहा..