मुख्य सचिव ह आयुष्मान भारत योजना के करिन समीक्षा

मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ह आज इहां मंत्रालय (महानदी भवन) म प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के संबंध म समीक्षा बैठक लीन। उमन आयुष्मान भारत योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन बर संबंधित विभागीय अधिकारी मन ल जरूरी निर्देश दीन। मुख्य सचिव श्री सिंह ह आयुष्मान भारत योजना के पात्रता अनुसार कोनो मनखे इलाज सुविधा ले वंचित झन होवय, एकर विशेष ध्यान रखे बर घलोक निर्देशित करिन। उमन शासकीय अस्पताल मन के संग चिन्हित निजी अस्पताल मन म घलोक आयुष्मान भारत योजना के बेहतर ले बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करे बर जरूरी निर्देश दीन। बैठक म आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन बर बजट आबंटन आदि विषय मन उपर चर्चा होइस। ए अवसर म स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, आयुक्त श्री आर. प्रसन्ना अऊ वित्त सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह उपस्थित रहिन।

लउछरहा..