युवा मन ल रोजगार ले जोड़े मॉडल कैरियर सेन्टर चालू : बलरामपुर म मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह करिन शुभारंभ

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह आज बलरामपुर प्रवास के समय युवा मन ल रोजगार ले जोड़े बर प्रदेश के पहिली मॉडल कैरियर सेन्टर के शुभारंभ करिन। मॉडल कैरियर के शुभारंभ कार्यक्रम म उच्‍च शिक्षा श्री उमेश पटेल, खाद्य अऊ नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामानुजगंज विधायक श्री बृहस्पत सिंह उपस्थिति रहिन।

लउछरहा..