राष्ट्रपति ले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह करिस सौजन्य मुलाकात

रायपुर, राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद ले आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली म छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह सौजन्य मुलाकात करिन।

लउछरहा..