मुख्यमंत्री ले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ह करिस सौजन्य मुलाकात

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ले आज बिहनिया इहां मंत्रालय म केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक श्री राजीव राय भटनागर ह सौजन्य मुलाकात करिन। उमन मुख्यमंत्री ल स्मृति चिन्ह घलोक भेट करिन।

लउछरहा..