मुख्यमंत्री निवास म बुधवार ले शुरू होही भेंट-मुलाकात ’जन चौपाल’ के आयोजन

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 3 जुलाई बुधवार ले अपन सिविल लाइन रायपुर स्थित शासकीय घर म आम नागरिक मन ले भेंट-मुलाकात ’जन चौपाल’ के आयोजन शुरू करत हे।

ये भेट मुलाकात के समय मुख्यमंत्री निवास म कोनो आम नागरिक मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ले मिलके ओ मन ल अपन समस्या अऊ कठिनाइ मन के जानकारी दे सकत हें। ये आयोजन 3 जुलाई बुधवार के भिनसरहा 11 ले शुरू होही, जेहर नियमित रूप ले हर हफ्ता आयोजित होही।

लउछरहा..