गांधी विचार पदयात्रा चउथईया दिन पहुंचिस सुपेला, सेमरा, सिलतरा अऊ सिलीडीह

  • पदयात्री मन के गर्मजोशी ले होइस स्वागत, यात्रा म सामिल होइन ग्रामीण
  • विधायकगण अऊ स्थानीय जनप्रतिनिधि घलोक बड़ संख्या म होइन सामिल

रायपुर, गांधी ग्राम कंडेल ले 4 अकटूबर ल शुरू होए गांधी विचार पदयात्रा आज चउथईया दिन सुपेला, सेमरा, सिलतरा अऊ सिलीडीह पहुंचिस। धमतरी जिला के भखारा म रतिहा थिरावन के बाद सुपेला, सेमरा, सिलतरा होत सिलीडीह म आज पदयात्रा खतम हो गीस। रतिहा थिरावन के बाद 8 अकटूबर ले सिलीडीह ले यात्रा आगू बढ़ही।

पंचायत अऊ ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी एस सिंहदेव, विधायक श्री मोहन मरकाम, श्री विनोद चंद्राकर, श्री शैलेश पांडे, श्री किस्मत लाल नंद, श्री भुवनेश्वर लाल बघेल, श्री अंबिका सिंह देव, श्रीमती शकुंतला साहू, पूर्व विधायक श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री लेखराम साहू संग बड़ संख्या म स्थानीय जनप्रतिनिधि अऊ ग्रामीण पदयात्रा म सामिल होइन।

लउछरहा..